Stichting Vrienden van Estrela da Favela

logo estrela

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Vrienden van Estrela da Favela
RSIN / fiscaal nummer: 850699071
ANBI-status: Ja

KvK: 52989852

De stichting is opgericht op 3 oktober 2012 en is opgenomen in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 52989852

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-52548814
E-mailadres: edwinroodenburg@hotmail.com
Website: http://www.estreladafavela.com

Officieel vestigingsadres:
Valeriusstraat 205 huis
1075 EX Amsterdam
e-mail : lexwinkler@hotmail.com

Bezoekadres:
Roemer Visscherstraat 32hs
1054EZ Amsterdam
e-mail: edwinroodenburg@hotmail.com

Doelstelling

De Stichting Vrienden van Estrela da Favela steunt het in de favela’s van Rio de Janeiro actieve Instituto Estrela da Favela met het zoeken naar en aanbrengen van sponsors en beheert de binnengekomen gelden.

Missie van Estrela da Favela:
Estrela da favela is een jonge Nederlands/Braziliaanse organisatie die kansarme jongeren uit de vaak gewelddadige sloppenwijken (favela’s) van Rio de Janeiro stimuleert om deel te nemen aan haar speciale onderwijsprojecten op weg naar een betere toekomst.
Doelstelling van Estrela da Favela:
Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs.Het is in Nederland moeilijk voor te stellen, maar kinderen van 10/11 jaar weten als ze bij Estrela binnenkomen niet de tafel van twee op te zeggen, kunnen geen werkwoord vervoegen en het verschil tussen Noord en Zuid is totaal onbekend, om maar wat voorbeelden te noemen. De openbare scholen die ze frequenteren zijn abominabel slecht.

De meeste kinderen worden door hun oma opgevoed, omdat de vaders vaak om verschillende redenen afwezig zijn en de moeders dus moeten werken en daardoor vaak de hele week van huis zijn. Ook van huis uit krijgen kinderen uit de favela weinig mee. Geen regels in elk geval. Kinderen gaan naar bed wanneer ze willen, eten slecht en doen wat er in ze op komt, zonder dat er wordt gecorrigeerd.

In dit krachtenveld is Estrela bezig kennis en enige discipline bij te brengen en aandacht te geven. Dit doen we met een programma van onderwijs en sport.
Onderwijs om ze klaar te stomen voor een vervolgopleiding, zoals een technische- of middelbare school.
Sport is een uitstekend middel om sociale regels te leren: Je moet met zijn allen wat presteren, daarvoor moet je trainen om beter te worden, dus op tijd op de les zijn, je moet de tegenstanders en de scheidsrechter respecteren, je aan de spelregels houden en je kunt samen winnen en verliezen, zonder ruzie te maken. Bovendien is sport aangenaam en gezond. Wie goed is kan er zijn brood mee verdienen als leraar of prof.

We doen aan tennis, beachtennis en meidenvoetbal. Dat laatste omdat er in de machocultuur die in de favela’s heerst, er niets voor de meiden te doen is. En het is de filosofie van Estrela da Favela dat de enige kans op verbetering in de favela’s via de vrouwen in de wijk kan worden verwezenlijkt. De mannen hebben er tot nu toe niets van gemaakt in ieder geval. Als onze meiden binnenkort moeder zijn, dan kunnen zij met een gewoon “9 tot 5 baantje” ’s avonds thuis zijn om hun eigen kinderen op te voeden. Met de kennis die ze van Estrela gekregen hebben zal dat makkelijker gaan. Dit moet een eerste stap zijn in de verbetering van de situatie in de favela’s.
We hebben nog een lange weg te gaan, maar het begin is er.

Er staan plannen in de steigers om street golf te implementeren bij Estrela. Golfen in de favela is heel bijzonder en zal ook kansen geven op contacten met andere milieus, wat wederzijds hard nodig is.

Ook gaat een Braziliaanse prof-volleyballer, die in Nederland gespeeld heeft beachvolleyballessen geven bij Estrela.

Een schooltuinenproject gaat in 2016 beginnen. Zo kunnen de kinderen hun eigen gezonde voedsel kweken. Dat zal een zeer belangrijke aanvulling zijn op hun nu vitamine- en mineralenarme menu. Het bestuur van de Stichting Vrienden van Estrela da Favela bestaat uit:

Lex Winkler;
Philip Warners;
Caroline Freriks;
Marc Vogelaar

Verslaglegging

Het jaarverslag is opgesteld met inachtneming van richtlijn 650 (Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen) van de Raad van de Jaarverslaggeving.

Jaarverslag 2013
Klik hier om te downloaden

Jaarverslag 2014
Klik hier om te downloaden

Rapport Jaarrekening
klik hier om te downloaden

Het bestuursverslag van augustus 2015 is hieronder te downloaden

Bestuursverslag augustus 2015
Klik hier om te downloaden

Samenstelling bestuur:

Drs. A.M.F. Winkler, voorzitter
Drs. Ph.J. Warners, penningmeester
Drs. C. Freriks, secretaris
Drs. M.Th. Vogelaar, lid

Bestuursleden worden door het bestuur benoemd, telkens voor een periode van 4 jaar

De bestuursleden hebben geen nevenfuncties die voor de activiteiten van de stichting relevant zijn.

Beloning
Onkostenvergoeding bestuur: geen
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: geen
Toelichting vergoeding bestuur: n.v.t.
Beloningsbeleid medewerkers:

Verantwoordingsverklaring

Het bestuur van de stichting vrienden van Estrela da Favela onderschrijft de principes van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen:

Binnen Stichting Estrela da Favela is de functie ‘toezicht houden’ (het vaststellen en goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar uitvoering) duidelijk gescheiden van het besturen, dan wel de uitvoering.

Stichting Vrienden van Estrela da Favela werkt continue aan een optimale besteding van de middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt kan worden aan het realiseren van de doelstellingen.

De Stichting Vrienden van Estrela da Favela streeft naar optimale relaties met alle partijen, met gerichte aandacht voor informatieverstrekking en de inname en verwerking van wensen en klachten

De verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het voeren van een financieel beleid. Daaronder wordt mede verstaan het beleid met betrekking tot het aanhouden of opbouwen van reserves en fondsen en het voeren van beleid inzake een verantwoord beheer.